You are here:  Home

Köy Ilkokulu

Henüz büyük göçün gerçekleşmedigi 60'lı yıllarda köyümüz ve civar köylerde okul çağında talebe olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugünkü caminin yerinde bulunan köy odası köylünün de çalışması ile okula çevrilir. Böylece "Dağtabaklı Köyü Ilkokulu" 1967 yılında resmen açılır ve eğitime başlar. Talebelerin oturacağı oturaklar ve sıralar köylü tarafından bizzat yapılır. Talebeler 1. sınıftan 5. sınıfa kadar aynı sınıfta ve tek öğretmen tarafından eğitilir. Mezuniyet ve yaş itibarı ilen azalıp çoğalan talebe sayısı azamı 25'lere kadar çıktığı olmuştur. Okulun talebelerini Dağtabaklı Köyü, Avzarağan ve Gövez köyünden gelen çocuklar oluşturmuştur.
Birçok öğretmenin gelip görev yaptığı okulun ilk öğretmeni Hasan Özdemir'dir. Daha sonra Hasan Kahraman?, Murat Kara ve Kamil öğretmenlerde görev yapmışlardır. Öğretmenler gurbete giden ailelerin boş evlerini lojman olarak kullanmışlardır.
1986 yılında okul 6 mevcut talebesi ile müfettiş taraından teftiş edilir. Öğretmenin görev başında olmaması ve talebe sayısının yetersiz olması yüzünden okulun kapanmasına karar verir. Kapanan okuldaki son talebelerin bir kısmı civar köylerde eğitimini tamamlar bir kısmı ise diploma alamazlar.

Eski Köy Camisi

Resimde görünen yapinin beton ve tahtadan olan sag kismi eski köy camisidir.