Home | Logo Tasarim | Siteyi degerlendir | Paylasim | Dagtabakli Köyü Dernek Üye Listesi | ads.txt

Köyün Altyapisi

Turgut Özal

Köy Elektirigi:

Köyümüzün elektiriği 1986 yılında Anavatan Partisinin iktidar olduğu Turgut Özal döneminde gelmiştir. Elektiriğin köye kadar getirilmesi, köy geneline dağıtılıp sokakların aydınlatılması için 43 adet 9 metre yüksekliğinde ağaç direk kullanılmıştır. Ayrıca metalden bir adet trafo direği dikilmiş, 2 km uzunluğunda enerji nakil hattı çekilmiştir. Köydeki trafonun kurulu gücü 50 kVA (Kilo-volt-amper) dir. Elektiriğin ilk geldiği 1986 yılında 44 ev ve cami hat çekmiş elektiriğe kavuşmuştur. Günümüzde elektirikten istifade eden hane sayısı ise 59 dur.
Köyümüze elektiriğin getirilmesi ve tesisleri için devletin yapmış olduğu masraf o günün parası ile 100.000 lira civarındadır.
Elektiriğin köyün hizmetine sunulması küçük çapta bir açılış töreni ile yapıldı. Trafonun bulunuduğu kutuya bağlanan kurdalenin kesılmesi ve sembolik olarak bir gaz lambasının söndürülmesi ile Boyabat kaymakamı nezdinde hizmete açıldı. Açılış kurdalesini henüz o zaman 7 yaşında olan Cahit Kavukcu kesti, ardından orda hazır bulunan köylüye yemek ikram edildi.

Köyümüz elektiriği Donrul köyündeki mezarlığın yanından alınarak 7 km lik düzergaha dikilen yüksek gerilim ağaç direklerle getirildi. Yaklaşık 45 adet ağaç direk 100 m arayla dikildi. 12 metre uzunluğundaki direkler ağır olduğunda 15 - 20 kişilik köylünün uğraşması ile açılan 1,25 ila 1,50 m derinliğindeki çukurlara omuzlanarak kaldırılıp dikildi, dibi taşlarla doldurularak sağlamlaştırıldı. Bütün bu çalışmalar elektirik kurumundan gelen bir mühendisin kontrolünde yapıldı. Devlet elektirik kurumu dikilen direklere telleri çekerek köye dikilen trafo direğine kadar getirdi, ordan köy içine dikilen direkler üzerinden elektirik evlere dağıtıldı. Ev sahipleri Boyabat'tan gelen elektirik ustalarına özellikle Bengübelen köyünden "Elektirikci Osman" müteahhitliğinde Benişli Köyünden Hamdi Kırış ustaya evlerine elektirik hattını döşettiler.
Köy içerisine elektiriği dağıtmak için 9 metre yüksekliğinde toplam 31 direk 50`şer metre aralıklarla dikilmiştir. Bunların 24 tanesi ağaç, 7 tanesi ise demirdendir. Direklerin 17 tanesi berigeçede, 14 tanesi ise ötegeçededir.

Kanalizasyon:

Köyümüzde kanalizsayon sistemi olmadığından atık sular evlerin altında açılan kuyularda birikir veya köy içinden yol bulup akar buda nahoş bir kokunun oluşmasına ve çevre kirliliğine yol açardı. Dönemin Muhtarı saıyn Kazım Aslan 2001 yılında Boyabat kaymakamlığına 8 köy ile birlikte köyümüze kanalizasyon yapılması için müracat etti. Kaymakamlık verilen dilekçeyi dikkate alarak 2002 yılında devlet eliyle kanalizasyon yapımına karar vererek bu iş için 8.000 lira tahsis etti. Yeni Muhtar Selahattin Kavukcu, Mustafa Kavukcu ve Bayram Aslan Boyabat'ta bir inşaat şirketi ile anlaştı. Devletin tayin ettiği bir mühednis köye gelerek her iki geçede açılacak kanalizasyon yolunu, kazılacak kuyunun yerini ve diğer taknik işlerin tesbitini yaptı. Anlaşılan şirket kepçe ile beri geçede imam evinin önünden, öte geçede ise orman evinin önünden başlayarak köyden yaklaşık yarım km uzaklıkta Geriş mıntıkasındaki derede açılan kuyuya kadar 100 ila 125 cm derinliğinde çukurlar kazdı. Bu çukurlara çapı 70 cm olan beton büzler birbirine eklenerek döşenip üzerleri kapatıldı.
Geriş mıntıkasındaki dereye derinliği yaklaşık iki metre olan arka arkaya birbirine bağlı üç tane kuyu kazıldı. Iki geçenin kanalizasyon atıkları bu kuyulara geldi, sıvılar ise süzülerek çıkış borusundan dereye salındı.
Köylü, derinliği yaklaşık 50 ila 60 cm olan çukurlar açakar içerisine döşediği 100 mm lik plastik borularla evlerinin kanalizasyonunu ana büzlere bağladı.
Devletin tahsis ettiği para tüm çalışmalara yetmiş, köylü bu işte bedenen çalışmamıştır.

Geristeki Kanalizasyon kuyusu ve atik su yolu

Telefon

Köyümüze telefon, Doğruyol Partisinden Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun Türkiye Ulaştırma Bakanlığı yaptığı, Kazım Aslan'ın köy muhtarı olduğu dönemde 1992 yılında gelmiştir. P.T.T Genel Müdürlüğü, Bobayat ana şebekeden Kozluca köyüne kadar yer altından telefon hattı döşedi. Kozluca ile köyümüz arası 3 km lik mesafeye dikilen ağaç direklerle telefon hattı köyümüze getirildi. Direkleri köylü Boyabat'tan kamyonlara yükleyerek kendileri getirdi. Telefon direklerin çukurlarının açılmasını, dikilmini, hattın çekilmesini ve evlere dağıtımını P.T.T bizzat kendisi üstlendi. Evlerine telefon bağlatmak isteyenler Boyabat'ta PTT'ye müracet etmişler ve kısa sürede evlerine telefon hattı çekilmiştir.
Köy içerisine dikilen 9 metre yüksekliğinde toplam 14 ağaç direk ile telefon hattı köy içine dağıtılmıştır. Bu direklerin 9 tanesi berigeçede, 5 tanesi ise ötegeçede dir.
Aslında köyümüze ilk telefon ormancıların hizmet yapabilmeleri için orman evine gelmiştir. Daha sonra yine görev icabı diğer bir telefon hattı 1985 yılında Muhtar Kazım Aslan'a gelmiştir.

Köy Yolu

Köy Işleleri Bakanlığının projesi kapsamında 2018 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde yolu yapılmamış hiç bir köy kalmayacak. Engilekin köyü başından Dağtabaklı köyümüze kadar olan 8 km'lik sıkıştırılmış toprak zeminli yol 2017 yılında stabilize edilmeye başlanmıştır.
2017 yılının Ağustos ayında başlanan çalışmalar ile Engilekin köyü başından Mumullu köyü yol ayırımına kadar (Mumullu Çayına kadar) olan bölüme kum taşınarak yola döşenmiş ve iş makinaları ile sıkıştırma işlemi yapılmış, üzerine ziftli çakıl taşı dökülerek yol asfaltlanmıştır.
Malesef Mumullu çayından köyümüze kadar olan 5 km lik yol hala asfaltlanmamış bozuk toprak zemin olarak durmaktadır.

Yangin Musluklari

Köyümüzde yangın tehlikesine karşı her iki geçeye 2015 yılında yangın muslukları inşaa edildi. Her ikisi de o bölgeden geçen ana su borusundan 63 mm çapındaki plastik borularla tahtadan yapılan küçük kulübelere kadar çekildi. Kulubenin içerisine Boyabatlı sucu Selamet Ustaya kalın borulu su vanası yaptırıldı. Yine hortumların bağlanacağı kalın demir bolular Boyabatta yaptırıldı. Vanaya takmak için itfaiye hortumları 60 ve 80 metre uzunluğunda ve üç parçadan oluşup Ankara sanayiinden satın alındı. Harcamalar köy bütçesinden ayrılan parayla yapıldı.