You are here:  Home

Köy Ilkokulu

Henüz büyük göçün gerçekleşmedigi 60'lı yıllarda köyümüz ve civar köylerde okul çağında yeterince talebe vardı. Milli Eğitim Bakanlığı'ın "köylere Okul Projesi" kapsamında gelen bir müfettiş bugünkü caminin yerinde bulunan köy odasının okula çevrilmesini uygun gördü. Köylünün de çalışması ile oda okula çevrilir, nihayet "Boyabat Dağtabaklı Köyü Ilkokulu" 1966 yılında resmen açılır ve eğitime başlar. Talebelerin oturacağı oturaklar ve sıralar köy bütçesinden yapılan harcama ile köylü tarafından yapılır. Ustalık işini Karağaç köyünden "Miri Usta" üstlenir. Talebeler 1. sınıftan 5. sınıfa kadar aynı sınıfta ve tek öğretmen tarafından eğitilir. Mezuniyet ve yaş itibarı ilen azalıp çoğalan talebe sayısı bir eğitim dönemi içerisinde azami 25'lere kadar çıktığı olmuştur. Okulun talebelerini Dağtabaklı Köyü, Avzarağan ve Gövez köyünden gelen çocuklar oluşturmuştur. Yirmi yıllık eğitim süresi içinde köy okulunun 85 talebesi olmuş, bunların 39 tanesi mezun olup diplomarını almıştır.

Köyümüz ilkokulunda görev yapan öğretmenlerin isimleri ve görev süreleri şöyledir.

Öğretmenin Adı ve Soyadı Görev Yaptığı Yıllar Görev Süresi
Hasan KILIÇ 1966 - 1969 3 Yıl
Murat KARA 1969 - 1976 7 Yıl
Halil KAHRAMAN 1976 - 1982 6 Yıl
Hüseyin TARAKÇIOĞLU 1982 - 1986 4 Yıl

Öğretmenler gurbete giden ailelerin boş evlerini lojman olarak kullanmışlardır.
1986 yılında okul 6 mevcut talebesi ile müfettiş taraından teftiş edilir. Öğretmenin görev başında olmaması ve talebe sayısının yetersiz olması yüzünden okulun kapanmasına karar verir. Kapanan okuldaki son talebelerin bir kısmı civar köylerde eğitimini tamamlar bir kısmı ise diploma alamazlar.

Dagtabakli Köyü Ilkokulu bilgileri T.C. Sinop Milli Egitim Müdürlügü'nden alinmistir.

Dagtabakli Köyü Ilkokulu

Resimde görünen yapinin sol kismi: Köy Odasi, Okul, Cami ve Ormanci Evi olark yillarca köylümüze hizmet vermistir.