Home | Logo Tasarim | Siteyi degerlendir | Paylasim | Dagtabakli Köyü Dernek Üye Listesi | ads.txt

Orman ve Ormanci

Orman

Köyümüzü diyer köylerden ayıran belirleyici bir sınırı olmadığı gibi üzerine tapulu hiçbir orman arazisi de yoktur. Köyümüzü dört yönden çeviren ormanlar tamamen devlete ait olup belirli aralıklarla büyük çapta kesim yapılmaktadır. Keresteler işlenmek üzere fabrikalara yollanır. Köylünün ormandan ağaç kesmesi katiyyen yasak olup ağır cezası vardır. Bunun yanı sıra mevsiminde av yapmak ise serbestir.
Köylü yakacak ihtiyacını yılda bir defa keisme müsade edilen eylül, ekim ile kasım ayraında 15 gün içinde karşılar. Yakacak kesimi bir ormaman memuru gözetiminde yapılır, işe yaramayan ve kurumuş ağaçların kesimine müsade edilir.
Orman Işletmesi toplumun odun hammadde ihtiyacını karşılamak amacı ile kesim yapacağı zaman köylüye bu işte çalışmalarını teklif eder. Yıllarca köylü orman kesiminde çalışmış, metreküp hesabına göre ücret almıştır. Günlük kazancı 50 liraya kadar çıkmıştır. Bu çalışmalarda yaşlı, hasta, fena şekilli, kesime olgun ve sıkışık ağaçlar kesilir. Ev yapılmak istendiğinde Orman Işletmesine müracat edilir kendilerine 12 metreküp'e kadar odun kesmesine müsade edilirdi. Orman arazisi bir cm kalınlığında Humus tabakası ile kaplıdır.

Köyümüz Orman Isimleri

Körsemen Ortanca Boğaldüğü Boyalı Yaylası
Çalpınar Gediği Kuzgun Seyiri Karageriş
Eynek Kızıltepe Kisecik
Kuruluk Eslikbaşı Babatepesi
Lebidamı Gökyer Kaşharman

Ormanimizda Yasayan Hayvanlar

  • Geyik, Elik, Ayi, Keklik
  • Yaban Domuzu, Tavsan
  • Tilki, Sansar, Karaca, Kurt
  • Sincap, Porsuk, Yilan

Köyümüzün Orman Örtüsü

Çam Kızılçam karaçam
Sarıçam Ardıç Ahlat (Yaban Armudu)
Meşe Kızılmeşe Karameşe
Gürgen Karagürgen Akgürgen
Kayın Köknar Kızılcık (Kiren)
Akmeşe Böğürtlen Ahududu, Kekik

Ormanci Evi

Ormancilarin ikamet edebilmesi için 1952 yilinda köyün basina Orman Bakanlığı bir Ormancı evi yapılmasına karar verir ve yapılan ihaleyi Yiğren köyünden Aliziya isimli müteahhit kazandı. Orman dairesinden gelen projeye göre temel atılarak inşaat başladı. Fakat mühendisler atılan temeli beğenmeyip söktürerek yeniden yaptırdılar. Iki daire biçiminde inşaa edilen orman evi kalın direkler ve kalaslar boyuna ve enine dikilerek araları kerpiç ve ateş tuğlası örülerek bitirildi. Su kıtlığı çekildiği için inşaata su kağnı arabaları ile Guğlek'ten çekilerek getirildi. Köylü bir kağnı suyu 70 kuruş karşılığı taşıyarak çalıştılar. Dışı sıvanarak boyanmış olan ormanci evi arada bir kullanilmakta, su an ise yari harabe bir haldedir.

Orman Iklim ve Toprak yapisi

Ormanci (Orman Muhafaza Memuru)

1952 yılından itibaren Kargi ile Boyabat arasında geniş bir alana yayılmış Karageriş ormanlarını koruma ve kollama görevini yürüten ormancılar, köyümüzde orman evinde, köylünün özellikle Bayram Aslan'ın evinde ikamet ederek icraatlarını yaklaşık 40 sene buradan yapmışlardır. Köyümüzün böyle önemli bir işe mekan seçilmesi bizler için onur kaynağı olmuştur.
Boyabat Orman Müdürlüğü'nün atadığı ormancılar birer veya ikişer kişilik ekipler halinde görev yaptılar. Yeşil resmi elbise giyer, şapka takarlardı. Yaya veya atlı olarak ormanları gezer, gözetler, kaçak kesimleri, orman ününlerini, yabani av hayvanlarını korurdu. Izinsiz kaçak ağaç kesenleri yakalar zabıt tutup "Boyabat Orman Mahkemesi" ne suç duyurusunda bulunurdu. Görev alanları komple Karageriş ormanlarından oluşmaktaydı. 30 yıl gibi uzun süre yanısıra kısa devre çalışan birçok ormancı bölgemizde görev yapmıştır. Iş başına gelen ilk Ormancı Fahri Çaglar'dır. Son ormancılar ise Hüseyin Ören ve Sevket Çengel'dır. Ormancıların görevi 1992 yılında sona ermiştir.

Orman işletmesi 1980 yılından itibaren ormancılara yardımcı olmaları için "Orman Işçileri" istihdam etti. Bunlar ormanda yangın gözetleme, ağaç damgalama, kesme, ölçme, orman temizliği, orman için tel çekme ve fidanlama işi ile uğraştılar. Bu işçiler 18 kişiye kadar çıkıp mevsimlik çalışır, yazın görev yapıp kışın evde kalırlardı.

Ormancıların görevini 5 kişiden oluşan "Orman Işçileri Timi" üslendi. 2007 yılına kadar görevde kalan Orman işçileri ağırlıklı olarak yangın gözetleme ve orman kesim işlerini yine köyümüzden yürütmüşlerdir.

Orman Evi

Orman Isletmesi

Köyümüz ormanlarının işletimi ve koruması "Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü" "Krageriş İşletme 'Şefliği"nce yapılmaktadır.
Ormanlarda kesilecek ağaçların miktarı 10 yılda bir hazırlanan ve Anakra tarafından onaylanan planlar cervesinde ilgili şef tarafından belirlenmektedir.
Kesilen ağaçlar büyük tonajlı kamyonlarla "Orman Emvali Depolarına" taşınmakta ve orada açık ihale ile satılmaktadır.
Kesim yapılan yerler ile seyreltme yapılan orman alanları tel örgü içerisine korumaya alınarak tekrar ağaçlanması sağlanır.
Kesimleri o civarın orman köyleri yapmakta eğer o bölgede bu işi yapacak köylü yoksa civara en yakın köylülere yaptırılmakta veya özel sektöre verilmektedir.
Kesimler "Orman İşletme Şefliği"nin kontrolünde yapılmaktadır.
Kesilen odunlardan o civarda bulunan köylere ihtiyaçları miktarında odun verilmektedir. Eğer üretim artıklarından toplanırsa Ster`i ( 1m en x 1.10 yükseklik) 0.70 krş. civarında, eğer yapılan hazır odunlardan alacaklarsa Ster`i 37,00 TL+ kdv olarak alınmaktadır.

2017 yili Kesim