Home | Logo Tasarim | Siteyi degerlendir | Paylasim | Dagtabakli Köyü Üyeligi

Kavukcu Ailesi

Dağtabaklı’nın eski ve köklü ailelerinden olan Kavukcu ailesi yöede „Hülükler" veya 'Kavuklar' olarak tanınmaktadır. İlk bilinen dedemiz Hülük Ali, oğlu Hüseyin Ağa, onun oğullarından Ali Kavukcu ile Mehmet Kavukcu, onların oğulları Ahmet Kavukcu, Hasan Kavukcu ve Mustafa Kavukcu köydeki silsilenin günümüze ulaşan kolunu oluştur- maktadır. (Hüseyin dedenin diğer iki oğlu Kuru Yusuf yirmili yaşlarda, Süleyman ise küçük yaşta vefat etmiştir mezarları ise maalesef belli değildir) Ahmet Kavukcu dedemiz, bölgenin ekonomik şartlarının uygun olmaması nedeni ile asker dönüşü gurbete çalışmaya gider. Önceleri Adana'da, daha sonra da Ankara'da emekli olana kadar, uzun yıllar Et ve Balık Kurumunda itfaiyeci olarak calışır. Hem askerde, hem de itfaiyede çavuş olarak çalıştığı için kendine "Ahmet Çavuş" lakabı verilir ve bu isim ile anılmaya başlar.

Ahmet Kavukcu'nun Şehri Kavukcu ile (Hacının Kızı) olan evliliğinden dördü kız, ikisi erkek, altı çocukları olur. Kızları halen hepisi evli olup Ankara'da ikamet etmektedir. Erkek çocuklarından Hüseyin Kavukcu uzun yıllar din görevlisi ve diyanet müftüsü olarak çalıştıktan sonra emekli olup günlerinin büyük bölümünü Dağtabaklı Köyü`nde geçirmektedir.
Büyük oğlu Süleyman Kavukcu ise 30 yılı aşkın Almanya'da çalışıp Türkiye'ye kesin dönüş yapmış olup, emeklilik günlerinin büyük bölümü nü yine Dağtabaklı köyünde geçirmekteydi. Malesef 30.01.2023 yılında hayatını kaybetmiş, Ankara Karşıyaka mezarlığına defnedilmiştir.

Süleyman Kavukcu`nun büyük oğlu yani bu kitabı ve internet sitesini hazırlayan Yusuf Kavukcu‘da halen Almanya'nın Berlin şehrinde ikamet etmektedir. 17.07.1995 yılında Süleyman ve Hüseyin Kavukcu köydeki eski ahşap evi yıktırıp aynı arsa üzerine Bayram Aslan’ın ustalık ve nezaretinde tek katlı bir bina inşaa ettirerek senenin 6 ayı burada ikamet etmektedirler. 15.04.2001 yılında evin ikinci katını da yaptırmışlardır.

1847 yılından itibaren tesbit edilebilen yazılı belgeler, mezar taşları ile yakınlarımızın ifadelerinden elde ettiğimiz bilgiler ışığında Kavukcu ailesinin şeceresi şöyledir:

Hülük Ali (Kavukcuoğlu) Tesbit edilen ilk dedemiz olup zamanında düzgün ahlakı ile bilinir, cüsseli, kahraman ve babayiğit biriydi. 1800´lü yılların başında doğmuştur. Eşi Fadime ise 1834 yılında dünyaya gelmiştir. Üst mezarlıkta meftun olup mezarları yapılıdır.

Oğlu: Hülük Hüseyin Kavukcu, Köyümüzde 20 sene muhtarlık yaptı, çok dürüst, saygın ve sözü geçen, kendine fikir danışılan bir kişiliğe sahipti. Yetişkinleri bile azarladığı olurdu. Doğumu 01.07.1869 vefatı ise 01.04.1934 yılındadır. Eşi, Fadime Kavukcu, saf ve temiz bir insandı, doğumu 01.07.1878 vefatı: 01.06.1929. Ali, Mehmet, Lütfiye (Nütfiye), Yusuf (kuru Yusuf) ve Süleyman isminde beş çocuğu olmuştur.

Çocukları: Hülüğün Ali Kavukcu: Hep Dağtabaklı köyünde yaşadı. Hep çiftçilik ile uğraştı. Hiç gurbet hayatı olmadı. Özürü nedeni ile askere gidemedi. Misafirperver ve yardımsever biriydi. İnce, uzun ve zayıf yapılı bir kişiydi. Doğum: 01.07.1898, ileri yaşında hastalanınca Ankara'da oğlu Ahmet Kavukcu'nun yanında 04.05.1970 yılında vefat etti. Eşi Kerzik (Kezban) Kavukcu 01.07.1901 yılında doğup, 16.06.1958 yılında vefat et-miştir. Ahmet, Hasan ve Havva adında üç tane çocuğu olmuştur.


Burdan itibaren resimlere bakmak için alttaki ilk resmi tıkılayarak devam ediniz.


Burdan itibaren resimlere bakmak için alttaki ilk resmi tıkılayarak devam ediniz.

. Ali Kavukcu (Hülüğün Ali) . ... Hasan Kavukcu ve Eşi Zaliye Kavukcu ...

Mustafa Kavukcu çift sürerken

Yamalığın Mehmet Kavukcu: 1903 yılında Dağtabaklı köyü ‘nde doğdu. Ankara Belediye‘sinde, İstanbul'da Cerrahpaşa Hastanesinde çalıştı. Hayatının geri kalan büyük bölümü köyde geçti, son zamanlarında felç oldu, 1973 yılında köyde vefat etti. Asabi ama dürüst bir insandı, yapılı ve normal boydaydı. Eşi Güllüzar Kavukcu, 1321 (1905) yılında doğmuş, 03.03.1981 yılında vefat etmiştir. Mustafa, Şahinder, Zeynep ve Meryem adında dört çocuğu olmuştur.

Çocukları:

Ali Kavukcu: Ahmet Kavukcu, Hasan Kavukcu, Havva Kavukcu
Mehmet Kavukcu: Mustafa, Şahinder, Zeynep, Meryem
Ahmet Kavukcu: Süleyman Kavukcu, Hüseyin Kavukcu, Fadime Aslan, Yüksel Tunç, Ünzüle Şenel, Havva Turan
Hasan Kavukcu: Ali Ziya Kavukcu, Sündüs, Kerziban
Mustafa Kavukcu: İlyas Kavukcu, Cevdet Kavukcu, Güllüzar, Fadime
Süleyman Kavukcu: Yusuf Kavukcu, Zeliha, Meryem, Züleyha
Hüseyin Kavukcu: Güngör Kavukcu, Ahmet Kavukcu, Yasemin

Hasan Kavukcu ve Mustafa Kavukcu köyün mezarlığında kaybolmaya yüztutan dedemiz Hülük Hüseyin Kavukcu ve eşi annemiz Fadime Kavukcu'nun mezarının yerini uzun sü-
ren aramalardan sonra bulup keşfettiler. Bunun üzerine Ankara'da olan Ahmet Ka-vukcu mezar taşlarını yaptırıp masraflarını da üstlenerek Hüseyin & Fadime Ka-vukcu'nun mezarlarını Kozucanın dereden getirdikleri kumla yaptırmıştır. Bu iki mezar köy mezarlığının defnedilen adı ve ölüm tarihleri bilinen en eski mezarlardan biridir.


Boyabat Nüfus Müdürlügünün Mektubu

Kavukcu Ailesi birinci koldan Seceresi

Kavukcu Aillesinin ikinci koldan Seceresi