You are here:  Kavukcu Ailesi

Kavukcu Ailesi

Dağtabaklı'nın eski ve köklü ailelerinden olan Kavukcu ailesi, yörede "Hülükler" olarak tanınmaktadır. Hülük Ali dedemizin oğlu Hüseyin Ağa, onun oğlu Ali Kavukcu'dur. Ali Kavukcu'nun oğullarından Ahmet Kavukcu bizim köyde ki silsilemizin günümüze ulaşan kolunu oluşturmaktadır. Ahmet Kavukcu dedemiz bölgenin ekonomik şartlarının uygun olmaması nedeni ile asker dönüşü gurbete çalışmaya gider. Önceleri Adana'da daha sonra da Ankara'da emekli olana kadar uzun yıllar Et ve Balık Kurumunda çalışır. İtfaiyeci olarak calışan dedemize hem askerde hem de itfayede çavuş olarak çalıştığı için "Ahmet Çavuş" lakabı verilir ve bu isim ile anılmaya başlar.
Ahmet Kavukcu'nun Şehri Kavukcu ile (Hacının Kızı) olan evliliğinden dördü kız, ikisi erkek altı çocukları olur. Kız çocukları halen hepisi evli olup Ankara'da ikamet etmektedirler. Erkek çocuklarından Hüseyin Kavukcu uzun yıllar iş ve işçi bulma kurumunda çalıştıktan sonra emekli olup günlerinin büyük çoğunlugunu Dagtabaklı köyünde geçirmektedir.Büyük oğlu Süleyman Kavukcu ise 30 yılı aşkın Almanya'da çalışıp Türkiye'ye kesin dönüş yapmış olup, emeklilik günlerinin büyük bölümünü yine Dağtabaklı köyünde geçirmektedir. Süleyman Kavukcunun büyük oğlu yani bu sayfayı hazırlayan Yusuf Kavukcu da halen Almanya'nın Berlin şehrinde ikamet etmektedir.


Burdan itibaren resimlere bakmak için alttaki ilk resmi tıkılayarak devam ediniz.


Burdan itibaren resimlere bakmak için alttaki ilk resmi tıkılayarak devam ediniz.

. Ali Kavukcu (Hülüğün Ali) . ... Hasan Kavukcu ve Eşi Zaliye Kavukcu ...

Mustafa Kavukcu çift sürerken