Home | Logo Tasarim | Siteyi degerlendir | Paylasim | Dagtabakli Köyü Dernek Üye Listesi | ads.txt

Icme Suyu ve Deposu

Köyümüzün içme suyu iki ayrı kaynaktan gelmektedir. Bunlar birleştirilip köyün başında ki depoda toplanarak evlere dağıtılmıştır.

İlk Köy Suyu: 1968 yılında Karageriş Ormaının Kuşkara bölgesinden su getirme çalışmaları başladı. Yaklaşık köyümüze kadar 3 km uzunlağunda ve 1 ila 1,25 m derinliğinde çukurlar kazılarak su yolu açıldı. Çok zahmetli geçen kazı çalışmalarında köyle, özellikle köyün gençleri büyük gayretle yaz kış demeden çalıştılar. İki sene süren kazılar sonunda açılan su yoluna sağlam plastik su boruları döşendi, nihayet 1970 yılında su köyümüze ulaştı. Gelen su köyün başında ikiye ayrılarak biri cami önündeki çeşmeye, diğeri karşı geçede ki çeşmeye verildi. Su: Yeraltı Kaynak Çam Ormanı suyu olarak içimi gayet iyidir.

İkinci Köy Suyu: 1989 yılında Kiseköy yaylası karşısı, Karageriş Ormanı, Eyneğin altındaki Bataklık çeveresinden çıkan kaynak suyu Süleyman Kavukcu tarafından köye getirildi. Ilk su maslağına 3 km köye ise 6 km uzaklıkta olan bu suyu getirmek için kepçe ve kazmalarla eziyetli bir çalışma yapıldı. Ortalama 1,0 m ile 0,80 m derindiğinde kazılarak açılan 3 km' lik su yoluna Pimaş Plastik su boruları döşendi. Bu su ilk suyun çıktığı Kuşkara daki su maslağına ilave edildi. Iki ana suyun birleştiği bu ana maslak betondan yapıldı ve yaklaşık bir metrekare büyüklüğündedir. Böylece köye yetersiz gelen suyun miktarı artırıldı. Su yollarını kontrol etmek için belirli aralıklarla suyun geçtiği yerlere üç adet Maslak konuldu.

Üçüncü Köy Suyu: (Sondaj Kuyusu) Hüseyin Kavukcu’nun muhtarlık döneminde köyün içme suyunu sağlayan bir de sondaj kuyusu vurulmuştur. Yaz aylarında yukarı dağdan gelen sular azalmaktadır. Böylece ilave su kaynaklarına ihtiyaç duyuldu. 2014 yılının Ekim ayında Sinop’tan Şaban Tokmak isimli kuyu kazıcı ile anlaşıldı. Sondajın yapılmasına karar verilen orman evinin önündeki Kirenlik bölgesine genişçe bir yol açıldı. Bir eketirik mühendisine kuyuyu çalıştıracak elektiriğin temini için elektirik trafosu plan ve projesi çizdirilip Sinop‘ta tasdik ettirildi. Demir, çimento, kum gibi malzemelerin tedariki ve işlemleri Hüseyin Kavukcu tarafından yapıldı. Emine Karasakal kuyunun sondaj masraflarını üstlendi. Kazının ilk 35 matrasende su bulunmuş, verimi artırmak için 70 metreye kadar inilmiş ve buradan çok verimli, bol su çıkmıştır. Kaynağın etrafı beton duvar ile çevrildi. Çıkan su, elektirik trafosu çalıştırılark döşenmiş 40’lık boru düzeneğinden köyün başındaki ana depoya pompalandı.

Köy Su Oluklari

Su Deposu: Köye gelen su kaynaklarının ikiye çıkması ile arttığı için bunun bir depoda toplanması gerekiyordu, aksi halde ihtiyaç fazlası su boşa gidecekti. Bu amaçla 1995 yılında Ahmet Karasakal'ın önderliğinde, Belediyenin kum ve kepçe ihtiyacını karşılaması, köylülerin çalışması ile köybaşına büyükçe bir su deposu yapıldı. Tamamen toprağa gömülü olarak insaa edilen depo beton olup içi iki bölümden oluşmaktadır. Iki kaynaktan gelen sular depada toplandı. Depodan Orman evinin önüne kadar ana su borusu çekilerek küçük bir maslak yapılarak oraya vana yerleştirildi. Burdan her iki geçeye iki ayrı su hattı çekildi. Ilk su hattı kirenlikten aşağı kuyuların yanından köy içi yol üzerinden Satılmış Dağcının evinin önüne kadar geltirlidi. Ikinci Su hattı köy içi yol boyu döşenerek Raşit Sevimoğlu'nun evinin önüne kadar getirildi. Her iki geçedeki evler bu ana borulardan evlerine su çektiler.
Deponun hacmi yaklaşık 200 - 220 ton cevarındadır. Uzunluğu 10 metre, genişliği 8 metre, derinliği ise 3 metredir. Zamanla kirlenen deponun suyu boşaltılarak temizlenip, yıkanır ve tekrar hizmete sunulur.

Su Deposu ve Maslak

YSE Depaları: Yol Su Elektirik (YSE) Köy Hizmetleri tarafından 1970 yılında hem cami önüne hem de karşı geçeye iki adet 3,5 tonluk beton depo yapıldı. Bütün malzemeleri ve masrafları devlet karşıladı. Köye getirilen ilk su köyün başında ikiye bölünerek her iki geçedeki bu depolara verildi. Köylü yıllarca su ihtiyaçlarını bu depolardan taşıyarak karşıladılar. Cami karşısındaki deponun yanına 1976 yılında Karasakal'lar tarafından bir oluk yaptırılıp deponun müsluğu iptal edilerek suyu buraya verildi.
Günümüzde ise ana depo dolunca taşan sular her iki geçedeki bu depolara gelmekte, ordan çeşme ve oluğa akarak halen köylüye hizmet vermektedir. Cami cemaati abdest alma ihtiyaçını bu çeşmelerden karşılamaktadır.

YSE Deposunun Ölçüleri

Ebatları Dış Ebatlar Iç Ebatlar
Boyu 2, 35 Metre 2.00 Metre
Eni 1.50 Metre 1.10 Metre
Genişliği 2.00 Metre 1.70 Metre

YSE Su Depolari


Şu anda su kaynaklarından yeterince su gelmekte ve depoyu doldurmakta, köylü ihtiyacını rahtça görmektedir, fakat yaz aylarında havaların ısınması, gelenlerin çok olması ve bağ-bahçe sulanması sebebiyle su sıkıntısı çekilmektedir. Suyun içimi normaldır fakat bünyesinde aşırı oranda kireç vardır.

Köye daha suyun getirilmediği zamanlarda kadınlar büyük eziyetlerle kuyulardan su çeker, yayıklarla sırtlarında evelere taşırlardı. Su az olup ihtiyaca cevap vermezdi.

Su Kuyulari

Hayır sahibi köylülein açtırdığı kuyular kazma ve kürekle yaklaşık 1.80 m ile 2.00 m genişliğinde zahmetli bir çalışma ile eşilir. Derinlikleri suyun çıkışına, zeminin sertliğine göre 10 ila 25 m'ye kadar ulaşır. Kuyu derinleştikçe çalışan ustanın beline bir ip bağlanır ve "Dolap" adı verilen bir çıkrıkla kuyuya salınır. Yine Dolap çıkrığının ipine bağlanan bir sepetle kuyudan kazılan enkaz yukarı çekilir.
Yaklaşık bir ayda bitirilen kuyuların içi 30 - 40 cm kalınlığında taş duvarla dipten üst düzeye kadar örülür. Böylece kuyunun iç çapı 0,80 ila 1.00 metredir. Kuyunun yüzeyine dört köşe beton korkuluk yapılır, üzerine emniyet için bir kapak, su çekmek için zincire bağlı bir kova asılır. Kuyuyu açtıran tüm masrafı karşıladığı için kuyular onların ismiyle anılır.
Kuyular zamanla çamur, toprak, taş, kurbağa atığı ile pislenir ve dibi dolarak sığlaşır. Senede bir kere suların azalıp çekildiği eylül ve ekim aylarında kuyuların bu pisliği temizlenir. Bir kişi kuyunun yan duvarlarından tutanarak dibe kadar iner. Oradaki taş, çamur ve pislikler kovalarla yukarı taşınır, aynı zamandan bütün yan duvarlarda yıkanarak temizlenir.

Köyümüzde kuyu açan ustalar şunlardır:

  • Hasan Kavukcu
  • Selahattin Kavukcu
  • Bayram Aslan
  • Kadir Aslan

Köy Kuyulari

Köy Kuyulari

-- Aşağı Kuyu -- Kürdün Pınarı
-- Gadirin Kuyusu -- Mustafanın Kuyusu
-- Galecoğun Kuyusu -- Ömerin Kuyusu
-- Hacının Kızının Kuyusu -- Öşeklinin Kuyusu
-- Karasakalların Kuyusu -- Şevrenlinin Kuyusu
-- Kiseköylünün Kuyusu  

Su Deposu

Emine Karasakal´in Olugu

Emine Karasakal'in Olugu

2021 yılında Emine Karasakal'ın gayret ve maddi desteği ile Eslik'ten çıkan su, Eslik başından yolu biraz daha uygun ve elverişli olduğu için Esliğe indirilip Akman'ın kaşından aşırılark köyün başına Köklüyer'e yapılan büyükçe oluğa akıtıldı. Oluk dolduğunda bir vana ile fazla suyun köy su deposunada akıtılması sağlandı. Içimi normaldir.

Hamide Karasakal'in Olugu

Hamide Karasakal'in Olugu

Hamide Karasakal'ın gayret ve maddi desteği ile 2021 yılında Eslik başından çıkan su buradan ormanlık alandan geçirilerek Esliğe indirildi. Yol düzergahı olan Akman'ın kaşı aşırılarak getilirmek istense de su aşağıda kaldığı için Kaşı aşamayınca köye getirilemedi. Bunun üzerine eskiden meyvelik olan "Aşların İçi" denen bölgeye bir oluk yapılarak su oraya akıtıldı. Oluğun suyu bol olup içimi de gayet güzeldir.

Adnan Aslan'in Olugu

Adnan Aslan'in Olugu

Adnan Aslan ve Eşinin hayratı olan oluk 2020 yılında Adnan Aslan'ın gayret ve maddi desteği ile Eslik başından getirildi. Yol üzerinden Akmanın Kaşa geldi ve oraya yapılan büyükçe bir oluğa su akıtıldı. Zayıf kaynaklı olan su az da olsa akmaktadır.

Hülügün Olugu

Hülügün Olugu

Akmanın Kaş'da bulunan Hülüğün oluğunun suyunun başı ve maslağı yüz metre yukarıda olup, su oluğa tahta borularla getirilmiştir. Ilk hali ağaç olan oluk, Ahmet Kavukcu'nun malzemelerini alması ile, Mustafa Kavukcu ve Hasan Kavukcu tarafından 09.09.1996 yılında ağaç oluk iptal edilerek yerine betondan yenisi yapılmıştır, tahta olan borular ise plastik boru ile değiştirilmiştir. Kavukcu ailesinin bir hayratı olan oluk, yaklaşık yüz yıllık bir geçmişe sahiptir, yeri ise bir kez değiştirilmiştir. Hiç kesilmeden devamlı aktığı gibi, suyunun tadı da gayet güzeldir.

Depo Alti Oluk

Köyün su deposunun bulunduğu yerin hemen altına, kirenlik mevkinin üst tarafına muhtar Muharrem Yaşar'ın görev zamanında 30.08.2006 yılında betondan inşaa edilmiştir. Oluk ve su maslağı, Bayram Aslan'ın ustalığında ve köylünün gayreti ile yapılmıştır. Oluğun yapılış amacı; Camide abdest almak ve tuvalette kullanmak için gelen suyun küçük deposu dolunca artan fazla su döşenen boru ile bu oluğa akıtılmaktadır.

Patlayan Su Borusu Tamiri