Home | Logo Tasarim | Siteyi degerlendir | Paylasim | Köy Üyeligi

Lehce - 3 -

Köyümüzde bazı şahıs isimleri olduğundan daha farklı telaffuz edilir.

ANŞA Ayşe
CEVCET Cevdet
ERECEP Recep
ERESÜL Resül
FİSEYİN Hüseyin
HÜRÜYE Huriye
IRAMAZAN Ramazan
IRZA Rıza
ISMAYIL İsmail
İRBEHEM İbrahim
KERZİK Kerziban
MEMMET Mehmet
MIRAT Murat
MISDAFA Mustafa
NECETTİN Necati
NÜRÜ Nuri
RESÜL Eresül
İREŞİT Reşit, Raşit
SÜLEYMEN Süleyman
ÜRÜSDAM Rüstem
ZALİYE Zeliha