Home | Logo Tasarim | Siteyi degerlendir | Paylasim | Dagtabakli Köyü Üyeligi

Köyün Altyapisi

Turgut Özal

Köy Elektirigi:

Köyümüzün elektiriği 1986 yılında Anavatan Partisinin iktidar olduğu Turgut Özal döneminde gelmiştir. Elektiriğin köye kadar getirilmesi, köy geneline dağıtılıp sokakların aydınlatılması için 43 adet 9 metre yüksekliğinde ağaç direk kullanılmıştır. Ayrıca metalden bir adet trafo direği dikilmiş, 2 km uzunluğunda enerji nakil hattı çekilmiştir. Köydeki trafonun kurulu gücü 50 kVA (Kilo-volt-amper) dir. Elektiriğin ilk geldiği 1986 yılında 44 ev ve cami hat çekmiş elektiriğe kavuşmuştur. Günümüzde elektirikten istifade eden hane sayısı ise 59 dur.

Köyümüze elektiriğin getirilmesi ve tesisleri için devletin yapmış olduğu masraf o günün parası ile 100.000 lira civarındadır. Elektiriğin köyün hizmetine sunulması küçük çapta bir açılış töreni ile yapıldı. Trafonun bulunuduğu kutuya bağlanan kurdalenin kesılmesi ve sembolik olarak bir gaz lambasının söndürülmesi ile Boyabat kaymakamı nezdinde hizmete açıldı. Açılış kurdalesini henüz o zaman 7 yaşında olan Cahit Kavukcu kesti, ardından orda hazır bulunan köylüye yemek ikram edildi.

Köyümüz elektiriği Donrul köyündeki mezarlığın yanından alınarak 7 km lik düzergaha dikilen yüksek gerilim ağaç direklerle getirildi. Yaklaşık 45 adet ağaç direk 100 m arayla dikildi. 12 metre uzunluğundaki direkler ağır olduğunda 15 - 20 kişilik köylünün uğraşması ile açılan 1,25 ila 1,50 m derinliğindeki çukurlara omuzlanarak kaldırılıp dikildi, dibi taşlarla doldurularak sağlamlaştırıldı. Bütün bu çalışmalar elektirik kurumundan gelen bir mühendisin kontrolünde yapıldı. Devlet elektirik kurumu dikilen direklere telleri çekerek köye dikilen trafo direğine kadar getirdi, ordan köy içine dikilen direkler üzerinden elektirik evlere dağıtıldı.

Ev sahipleri Boyabat'tan gelen elektirik ustalarına özellikle Bengübelen köyünden "Elektirikci Osman" müteahhitliğinde Benişli Köyünden Hamdi Kırış ustaya evlerine elektirik hattını döşettiler. Köy içerisine elektiriği dağıtmak için 9 metre yüksekliğinde toplam 31 direk 50`şer metre aralıklarla dikilmiştir. Bunların 24 tanesi ağaç, 7 tanesi ise demirdendir. Direklerin 17 tanesi berigeçede, 14 tanesi ise ötegeçededir.

Kanalizasyon:

Köyümüzde kanalizsayon sistemi olmadığından atık sular evlerin altında açılan kuyularda birikir veya köy içinden yol bulup akar buda nahoş bir kokunun oluşmasına ve çevre kirliliğine yol açardı. Dönemin Muhtarı saıyn Kazım Aslan 2001 yılında Boyabat kaymakamlığına 8 köy ile birlikte köyümüze kanalizasyon yapılması için müracat etti. Kaymakamlık verilen dilekçeyi dikkate alarak 2002 yılında devlet eliyle kanalizasyon yapımına karar vererek bu iş için 8.000 lira tahsis etti. Yeni Muhtar Selahattin Kavukcu, Mustafa Kavukcu ve Bayram Aslan Boyabat'ta bir inşaat şirketi ile anlaştı.

Devletin tayin ettiği bir mühednis köye gelerek her iki geçede açılacak kanalizasyon yolunu, kazılacak kuyunun yerini ve diğer taknik işlerin tesbitini yaptı. Anlaşılan şirket kepçe ile beri geçede imam evinin önünden, öte geçede ise orman evinin önünden başlayarak köyden yaklaşık yarım km uzaklıkta Geriş mıntıkasındaki derede açılan kuyuya kadar 100 ila 125 cm derinliğinde çukurlar kazdı. Bu çukurlara çapı 70 cm olan beton büzler birbirine eklenerek döşenip üzerleri kapatıldı.

Geriş mıntıkasındaki dereye derinliği yaklaşık iki metre olan arka arkaya birbirine bağlı üç tane kuyu kazıldı. Iki geçenin kanalizasyon atıkları bu kuyulara geldi, sıvılar ise süzülerek çıkış borusundan dereye salındı. Köylü, derinliği yaklaşık 50 ila 60 cm olan çukurlar açakar içerisine döşediği 100 mm lik plastik borularla evlerinin kanalizasyonunu ana büzlere bağladı. Devletin tahsis ettiği para tüm çalışmalara yetmiş, köylü bu işte bedenen çalışmamıştır.

Geristeki Kanalizasyon kuyusu ve atik su yolu

Telefon

Köyümüze telefon, Doğruyol Partisinden Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun Türkiye Ulaştırma Bakanlığı yaptığı, Kazım Aslan'ın köy muhtarı olduğu dönemde 1992 yılında gelmiştir. P.T.T Genel Müdürlüğü, Bobayat ana şebekeden Kozluca köyüne kadar yer altından telefon hattı döşedi. Kozluca ile köyümüz arası 3 km lik mesafeye dikilen ağaç direklerle telefon hattı köyümüze getirildi. Direkleri köylü Boyabat'tan kamyonlara yükleyerek kendileri getirdi.

Telefon direklerin çukurlarının açılmasını, dikilmini, hattın çekilmesini ve evlere dağıtımını P.T.T bizzat kendisi üstlendi. Evlerine telefon bağlatmak isteyenler Boyabat'ta PTT'ye müracet etmişler ve kısa sürede evlerine telefon hattı çekilmiştir. Köy içerisine dikilen 9 metre yüksekliğinde toplam 14 ağaç direk ile telefon hattı köy içine dağıtılmıştır. Bu direklerin 9 tanesi berigeçede, 5 tanesi ise ötegeçede dir.

Aslında köyümüze ilk telefon ormancıların hizmet yapabilmeleri için orman evine gelmiştir. Daha sonra yine görev icabı diğer bir telefon hattı 1985 yılında Muhtar Kazım Aslan'a bağlanmış, yıllarca köylünün haberleşme ihtiyacını karşılamıştır.

Köy Yolu

Köyümüz Boyabat’ı, Kargı ve Ankara’yı kısa mesafeden birbirine bağlayan yol düzergahı üzerinde bulunmaktadır. Bu yüzden hızlı ve güvenli bir ulaşım için patika yolun asfalt ile kaplanması büyük bir önem taşıyordu.

Engilekin köyü başından Dağtabaklı köyümüze kadar olan 8 km'lik sıkıştırılmış toprak zeminli yolun birçok bölümü yağışlardan veya ağır kereste kamyonları yüzünden bozulmuştur. Ulaşım ve seyahati zorlaştıran bu durumdan köylümüz ve ziyarete gelenler yıllarca hep şikayetçi olumşlardır. Gerektiğinde veya bazan geciklmeli olarak Devlet Karayolları araçları bozulan yol bölümlerini onarmış, yol yüzeyi kürüme araçlarıyla silinerek tekrar ulaşıma uyğun hale getirilmiştir. Malesef bu düzeltmeler kısa süreli olmuş istikrarlı bir ulaşım için yeterli olmamıştır. Köy Işleri Bakanlığı'nın „2018 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde yolu yapılmamış hiç bir köy kalmayacak“ projesi kapsamında köy yolunun yapımına gerçek manada hız verilmiştir.

2018 yılının ağustos ayından itibaren yolların yüzeyi stabilize edilmeye başlanmıştır. Akabinde ilk aşama olarak 2019 yılı eylül ayında Engilekin köyü başından Mumullu köyü yol ayırımına kadar (Mumullu Çayına kadar) olan bölüm kumlanarak iş makinaları ile sıkıştırma işlemi yapılmış, üzerine zift ve kırık mucur taşı dökülerek yol asfaltlanmıştır. Köyümüze kadar olan diğer bölüm yapılmayıp bir yıl sonrasına bırakılmıştır.

Nihayet 2020 yılının nisan ayında Mumullu çayından köyümüze kadar tamamlanmamış olan 5,5 km'lik yolun da altyapı çalışmaları başlamış, yol üzeri kumlanarak sıkıştırma işlemi yapılmıştır. 04.07.2020 tarihinde ise kırık mucur taşları döşenip ziftlenerek yol asfaltlanmıştır. Köyümüz ilk defa asfalt bir yola kavuşmuştur. Yol çalışmalarını Boyabat kaymakamı sayın Fatih Aksoy yerinde teftiş etmiştir. Yolun asfaltlanmasında Hüseyin Kavukcu ve Tümgeneral sayın Ahmet Kavukcu’nun da büyük gayret ve girişimleri olmuştur.

Mucur Asfalt: Stabilize edilen yol üzerine kalınca kum tabakası dökülerek silindir ile ezilip sıkıştırılır ve düz bir zemin oluşur. Oluşan bu düz yüzey üzerine zeftlenmiş mucur, onun üzerine yine kırılmış küçük mucur taşları döşenir. Fakat silindir ile ezilmeyip sıkıştırılmazlar, mucur taşları serbest hareket eder, sıkışma işlemi üzerinden giden araşlar ile sağlanır.

Stabilize: Yol yüzeyini düz duruma getirmek, sağlamlaştırmak, silindirle sıkıştırmak.

Yangin Musluklari

Köyümüzde yangın tehlikesine karşı her iki geçenin üç ayrı noktasına Hüseyin Kavukcu tarafından, muhtarlığı döneminde 2015 yılında yangın söndürme sistemi ve muslukları yaptırıldı. Her üçü de o bölgeden geçen ana su borusundan 63 mm çapındaki plastik borularla tahtadan yapılan, dökdürtgen şeklinde yaklaşık bir metrekarelik küçük kulübelere kadar çekildi. Kulübenin içerisine Boyabatlı tesisatçı Selamet ustaya kalın borulu su vanası yaptırıldı. Yine hortumların bağlanacağı kalın demir bolular Boyabat‘ta yaptırıldı. Vanaya takmak için üç parçadan oluşan 60 ve 80 metre uzunluğunda itfaiye hortumları, yangın malzeme ve ekipmanları Ankara Ostim Sanayi‘nden satın alındı. Harcamalar köy bütçesinden ayrılan parayla yapıldı.