Home | Logo Tasarim | Siteyi degerlendir | Paylasim | Dagtabakli Köyü Üyeligi

Köy Iklimi

Köyümüz, Karadeniz ikliminin dört mevsim yaşandığı özelliklerini taşısa da, aynı za-manda İç Anadolu karasal ikliminin etkilerini de gösterir, diğer sahil şehirleri kadar yağış almaz. İlkbahar ve sonbahar mevsimleri ılıman, kış mevsimi yağışlı ve sert geçer. Yağışlar ilkbahar ve sonbaharda yağmur, kış mevsiminde kar şeklindedir. Yazlar sıcak ve kuraktır.

Mayıs ayından eylül ayına kadar yaşanan ilkbahar ve yaz aylarında sıcaklık 25 ila 30 dereceye kadar çıkar. Ekseri kurak geçen yaz aylarında yine de yeşil örtüyü koruyacak kadar yağmur yağar. Ekim ayından başlayan ve nisan ayına kadar süren sonbahar ve kış ayları ise gayet soğuk ve şiddetli geçer. Özellikle ocak ve şubat aylarında yağan kar kalınlığı 30 ile 50 cm hatta bir metreye varan zamanlar olmuştur. Kışın soğuklar eksi 10 ila 15 dereceye kadar düşebiliyor. Aşırı kar yağışı nedeni ile yollar kapanıp köye ulaşımı imkansız hale getirir.

Karların erimesi ile oluşan su ve seller yine yolların bozulmasına, çamurlu bataklık haline gelmesine neden olur. Soğuk kış günlerinde köyümüzde yaklaşık üç - dört hane insan yaşamakta diğer köy sakinler ise Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerdeki evlerine yazın tekrar gelmek üzere gitmektedirler.

Evlerin izolasyonu iyi olmadığı için ısınmakta hayli zorluk çekilmekte, ormandan edilen odunlar kömür olmaksızın basit sobalarda yakılmaktadır. Sobaların ekserisi içlerinde ateş tuğlası olmadığı için yakıldığında çok çabuk parlayıp, aynı hızda soğumaya başlar. Bu da fazla odun yakılıp israfa neden olur.

Toprak örtüsü taşlı olup tarıma, meyve ve sebze yetiştirmeye müsait değildir. Kil, kumlu, balçıklı, orta taşlı, humus ve kızıl toprağa sahip olan yüzeyin büyük bölümünü ormanlar kaplamaktadır. Engebeli bir arazi yapısına sahip olan köyümüz yöresindeki birçok tarla göç nedeni ile sahipleri tarafından ekilmeyince orman istilasına uğramıştır.

Yağışın bol olduğu ekim ve kasım aylarında kanlıca, ebişek, koçak, sarı mantar, halı saçağı gibi mantarlar yetişir. Yine yağışlı nisan, mayıs ve haziran aylarında ise: Höbelen (Höbelek), sarı mantar, kanlıca, mıh depesi ve içi kızıl mantarlar yetişir. Az da olsa salep (selep) de yetişmekterir. Köylü, mantar mevsimlerinde ellerinde sepetleri ile bolca mantar toplar, bunların ekserisini kendileri tüketir, bir mik -tarını Boyabat'ta satarlar. Zehirli ve yararlı mantarları birbirinden ustaca ayırırlar.

Buna rağmen eski muhtar Hasan Sevimoğlu’nun eşi Bedriye Sevimoğlu, 1992 senesinde yediği mantardan zehirlenerek hayatını kaybetti. Gece saat üç civarında fenalaşmaya başlamış, evde 12 saat kadar bekledikten sonra ikindi vakti, saat 15:oo gibi Boyabat’a hastaneye götürüldü. Doktorlar hastayı Kastamonu Devlet Hastanesi’ne sevk ettiler, yolda Hanönü’ne geldiğinde ne yazık ki vefat etti.

Bahar aylarında köy, içi ve çevresinde yeni açan çok çeşitte çiçeklere ve yeşilliğe ev sahipliği yapar. Nisbeten fazla yağışın olduğu bu mevsimde ağaçların rengarenk çiçek açması yanısıra yaz boyunca köyde kalacaklar yavaştan ağaç fidanları dikme, evlerinin önlerine küçük boştan ekme işine de başlarlar.

Köyde Yagmur

Orman Isletme Müdürlügü Verileri

T.C.
Orman ve Su Işleri Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü
Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü


Sayın Yusuf Kavukçu öncelikle Dağtabaklı Köyü ile ilgili olarak kurmuş olduğunuz sitenin köyümüzü tanıtımına katkı sağlayacağını düşünüyor ve emeği geçenleri kutluyorum. Daha önce iki defa mail yolladığınızı belirtmişsiniz ancak mailleriniz bize ulaşmadığını belirtmek isterim. Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ve Dağtabaklı köyüde sorumluluk alanı içerisinde bulunan Karageriş Orman İşletme Şefliği hakkında kısa bilginin sizlere yardımcı olacağı kanaatini taşıyorum. Şefliğimiz 11357,4 hektar ormanlık ve 5942,8 hektar ormansız olmak üzere toplam 17300,4 hektarlık alana sahiptir. Bu ormanlık alanında 7036,0 hektarı verimli(kapalılık % 11-100 arası) 4321,4 hektarı ise verimsiz (Kapalılık % 0-10 arası) ormanlardan oluşmaktadır.

Dağtabaklı Köyü ve civarındaki ormanlarımız doğal koşullar altında tohumdan gelen ibreli ağaç türleri ile kök ve kütük sürgünlerinden oluşan yapraklı ağaç türlerinden oluşmuştur. Buradaki ibreli ağaç türlerimiz karaçam ve sarıçamdır. Dağtabaklı köyü ve civarında karaçam geniş alanda ve genel olarak saf orman olarak, sarıçam ağaç türümüz ise 1100 rakımdan sonra karaçam ile birlikte daha yüksek rakımlarda ise saf olarak yayılım göstermektedir. Buradaki yapraklı türlerimiz ise akmeşe grubundan saplı ve sapsız meşeler , üst rakımlarda dere yatağı tabanı ve yamaçlarında kayın bulunmakla birlikte yer yer azda olsa kızılcık ağacına rastlanmaktadır.

Orman alt tabakasında ise çalı ve otsu bitkiler olarak böğürtlen(Rubus canescens), çayır otları(Gramine), kekik(Origanum vulgare), ahududu(Rubus idaeus) bulunmaktadır. Dağtabaklı köyü ve civarındaki ormanlarımızın toprak yapısı genel olarak kumlu balçıklı ve orta taşlıdır. Toprakın üst tabakası orman ağaçlarından dökülen ibrelerden oluşan 1 cm civarında humus tabakası mevcuttur.

Ormanlarımız ekosistem tabanlı fonksiyonel orman amenajman planları doğrultusunda işletilmekte olup ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyonlara ayrılmıştır. Ormanlarımızdan toplumumuzun odun hammaddesi ihtiyacını karşılamak amacı ile üretim yapılmaktadır. Ormanlarımızdan yapılan üretimi işleri gençleştirme ve orman bakım sahalarında yapılmaktadır. Gençleştirme; idari süresini tamamlamış (kesime olgunluk çağına gelmiş) yaşlı bireyler kesilerek yerine genç bireylerin getirilmesidir. Böylece ormanlarımızın devamlılığı ve sürekli faydalanma garanti altına alınmış olacaktır. Orman bakım sahalarında ise hasta, fena şekilli, sıkışık bireyler kesilerek ormanların daha sağlıklı hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Karageriş Orman İşletme Şefliğinde toplu koruma ekibi bulunmakta olup burada iki(2) adet orman muhafaza memurumuz görev yapmaktadır. Orman muhafaza memurları kendi sorumluluk alanı içerisinde bulunan ormanların ve orman ürünlerinin, av yaban hayatının, orman idaresine ait her türlü bina ve tesislerin korumasından ve üretimin yapılmasından sorumludur. Koruma faaliyeti sırasında suçluları aramak, soruşturmak, kovuşturmak ve ilgililer hakkında suç tutanaklarının tanzimini yapmaktanda sorumludurlar. Şefliğimizde değişik zamanlarda bir çok orman muhafaza memuru görev yapmışlardır. Görev yapan bu memurlarımız yer değiştirme sebebi ile başka yerlere tayin edildiğinden kendileri ile ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Dağtabaklı ve civarındaki ormanların yangına karşı yangın gözetleme kuleleri ile 24 saat kesintisiz olarak izlenmektedir. Yangın sezonu boyunca da orman yangınlarına müdahale için hazır ekiplerimiz bulundurulmaktadır.
Bölgemiz karadeniz iklimi ile iç Anadolu karasal iklimi arasında geçiş teşkil etmektedir. İklim karakteri ilkbahar ve son bahar ılıman, kışlar ise sert geçer. Yağışlar ilkbahar ve sonbaharda yağmur kışın ise kar şeklinde yağmaktadır. Yazlar ise sıcak ve kuraktır. Dağtabaklı ve civarında yaban hayatı olarak tavşan, keklik, karaca ve yaban domuzu mevcuttur.

Mehmet Ali KAYALI
Karageriş Orman İşletme Şefi
Boyabat, 26.07.2014

Köyde Yagmur

2021 yılında Karadeniz Bölgesinde sel baskınlarına yol açan ve günlerce süren aşırı yağışlarda köyümüzün ortasında ki kurumuş dereden az da olsa su akmaya başladı.
O şiddetli yağışlardan kısa kesit de izleyebilirsiniz.