Home | Logo Tasarim | Siteyi degerlendir | Paylasim | Köy Üyeligi

Lehce - 4 -

Köyümüzde söylenen bazı deyimlerden örnekler.

BOBALI BOYNUNA Vebali boynuna
BOBAYATTINA Madem öyle
BÜZÜLESİCE Beddua, bedenen zarar görmesini isteme
BÜZÜLE GALASICA Beddua, bedenen zarar görmesini isteme
CILK YIMIRTA Bozuk, bayatlamış yumurta
DAĞGUN ÇIKASICA Ölesice
DESDİ GEÇMEK Nazı geçmek
DEKLİ DURMAK Uslu durmak
DIĞDININ DIĞDISI Yabancı, el, tanımadığımız veya çok uzaktan tanınan
DOLAK GURUTMAK Kaytarmak, boşa vakit geçirmek
DÖKULE GALASICA Ölesice (Beddua)
GAN İSLİYETİ YOK Kansız kalmış, kansız, kanı az
GARMA GATMA Her lafa, her işe karışan - Karışık... ?
GAVSAM DARALDI Içim daraldı, içim sıkıldı
GIYIR GIYIR Gevrek, kıtır kıtır
GOÇ MUÇ GÖRMEDİM Gizli bir şeyi, kendini ele vererek fakat bilmiyormuş gibi davranmak söylemek.
GOYA SANKİYE Güya
GUCÜNE GİTMEK Zoruna gitmek
GUN GAVUŞDU Güneş battı
HAŞALLAMA Bir işi özen göstermeden yapma
KEDİN MIRANDASIN Cimri, cimrilik yapmak
KOLEK DUTMAK Üvez'in ısırması ile hayvanların sağa sola kaçışması
KÖR TAHTACI Karşı tarafın suçunu örtbas eden kişi
MECELİN KISILSIN Beddua, güçsüz, kuvvetsiz, dermansız kal
NEVRİ DÖNMÜŞ Nursuz, suratı çirkinleşmiş
ÖLLÜHÜN KÖRÜ Elinin körü
SAM SAĞUK Issız, tenha
SIKI SIKMAK Pekmez yapmak
SIKI YEĞEN Çok güzel, fevkalade
SÜNGÜ GEÇMEK Bayılmak, kendinden geçmek
SÜRÜŞÜĞE DURMAK Iddaha etmek
ŞIRASINDAN ÇIKMIŞ Yoldan çıkmış
TAHTAYA ÇIKASICA Ölesice (Beddua)
TUTA ALMAK Meyveyi dalından yaralamadan toplamak
UYKU SEMESİ Uyku sersemliği
VAHTIM YOK Gücüm, kuvvetim, dermanım yok
YAPOĞUSU YAZILMAK Mayışmış veya sinirli insanın kendine gelmesi
ZÜL İNMİŞ Felç olmuş