Home | Logo Tasarim | Siteyi degerlendir | Paylasim | Dagtabakli Köyü Üyeligi

Eski Köy Camisi

Köy odası yıllarca cami olarak kullanıldı, Hasan Çatal'ın muhtarlık döneminde odada toplanan köylü odanın bitişiğinde müstakil bir mescid yapılmasına karar verdi. 1961 yılında köy odasının sol bitişiğine üçer metrlik 6 tane kalın kalas direkler dikilerek üzerine ahşaptan cami yapılıp alt kısmı boş bırakıldı. Merdivenlerle üst kata çıkılınca sol kapıdan odaya, sağ kapıdan mescide girildi. Ahşap bölümü oluşturan keresteler Kaşharman ve Kocadere'den kesilen çamlardan elde edildi. Bunlar cavlakta kurulan hızarlarda 4 cm kalınlığında kandiller (tahtalar) halinde biçilip dilindi. Ayrıca köylüden de birer ikişer tane kereste toplandı. Cami inşaatı olduğu için resmi kurumlar ormandan ağaç kesimine izin verdiler.

Daha sonra direklerin dikili olduğu boş alt bölümün de taş duvarla çevrilerek camiye ilave edilmesine karar verildi. Alt bölümü oluşturan taş duvarları ördürmek için Taşköprü'den beş tane Ermeni taş ustası getirtildi, fiyat konusunda anlaşma sağlanamadı. Nihayet pazarlık sonucu 350 .- liraya anlaşıldı. Hatta Kadir Yaşar'ın koşu hayvanlarının satışından alacağı para duvarcılara verildi köylü Kadir Yaşar'a borçlandı. Duvarlar ahşap üst katı ayakta tutan dört köşedeki direkleri de içine alacak şekilde üç metre yüksekliğinde kalınca örülüp üst tahta bölümle birleştirildi. Burda kullanılan taşlar kağnı arabaları ile Kuruluk ve Kisecikten toplanarak getirildi. Yine çevreden kağnı arabalarıyla taşınan kumlar yıkanarak topraktan arıtılıp duvarın yapımında kullanıldı. Taşların örülmesinde toprak ve saman karışımı çamur harç kullanıldı. Caminin alt kısmı onadın altındaki dama doğru uzatılarak biraz daha genişletildi.

Eski cami minberinden örnekler

Mihrap, minber, kürsü ve iç tahta işlemelerini Alıçatın köyünden Sadık Usta, Yiğren köyünden babalı oğullu Burdo ustalar büyük bir titizlik ve ustalıkla yaptılar. Ustalara Bayram Aslan ve Süleyman kavukcu yardım ettiler. Ahmet Kavukcu tahtaları açık mavi ve sarı renge boyattırdı. Ince tahta oymalar el emeği olup testere, keser kullanılar şekil verilmiş sıvalı dış cephe beyaz badana ile boyanmıştır. Bütün köylünün gayreti ile bir, birbuçuk ay gibi bir zamanda bitirilen cami inşaatında köylüler sırayla çalıştılar çalışanlara ve ustalara yemek verdiler. Önünde küçük bir de bahçesi olan eski cami 2005 yılında yenisi yapılmak üzere yıkılmıştır.

Dagtabakli Köyü Odasi ve Ilkokulu

Resimde görünen yapinin sol kismi: Köy Odasi, Okul, Cami ve Ormanci Evi olark yillarca köylümüze hizmet vermistir.

Eski cami giris ve mimber kapisi